Gi fingeravtrykka dine og ansiktsfotoet ditt (biometri)


Når du møter opp hos politiet eller utanriksstasjonen for å levere søknaden din om opphaldsløyve, reisedokument eller visum, må du gi fingeravtrykka dine og ansiktsfotoet ditt viss du er borgar av eit land utanfor EU/EØS.

Når du søker om opphaldsløyve, må du i tillegg til fingeravtrykk og ansiktsfoto gi ein elektronisk signatur som blir lagra i utlendingsregisteret.

Biometri er fysiske kjenneteikn som er unike for deg. Saman med andre identitetsopplysningar, bruker vi biometrien for å bekrefte identiteten din.

Du finn eit oversyn over biometrien som du må avgi hos politiet eller utanriksstasjonen, basert på søknadstype og alder, lenger ned i denne saka.

Kva gjer vi med informasjonen? 

Når vi får fingeravtrykka dine og ansiktsfoto av deg, blir dette lagra i utlendingsregisteret. Når fingeravtrykk og bilde er lagra, kan politiet eller utanriksstasjonen søke i utlendingsregisteret for å sjå om du allereie er registrert i utlendingsregisteret. Då kan vi også gjenbruke informasjonen og biometrien vi har lagra om deg, når saka di er ferdig behandla. Det betyr at politiet i mange saker kan bestille opphaldskort til deg, utan at du må møte opp på nytt hos politiet.

Når saka di er ferdig behandla, får du eit vedtaksbrev med informasjon om du må møte opp hos politiet på nytt eller ikkje.

Oversyn over krav til biometriske kjenneteikn for ulike søknader

  • Opphaldskort

  • Visum

  • Asyl

Fant du det du lette etter?