Registreringsbevis for EU/EØS-borgarar


Eit registreringsbevis er eit dokument som stadfestar at politiet har registrert deg som EU/EØS-borgar som bur i Noreg. 

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?