Personar som ikkje treng visum for å besøkje Noreg (visumfri)


Nokre personar treng ikkje visum for å besøkje Noreg, fordi dei har pass frå land som Noreg har avtale med. Det gjeld også nokre som har opphaldsløyve i eit EU/EØS-land eller har eit spesielt pass. 

Kven treng ikkje visum?

  • Statsborgarar frå land som har avtale med Noreg

  • Personar med opphaldsløyve i land som har avtale med Noreg

  • Diplomat-, teneste- og spesialpass

  • Flyktningar med spesielle reisedokument

  • Sjøfolk med spesielle reisedokument

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?