Norsk ved fødsel?


Mange blir automatisk norske statsborgarar når dei blir fødde eller adopterte, eller når foreldra deira blir norske. Her finn du informasjon om reglane for nokre store grupper.

Kva for gruppe høyrer du til?

  • Barn med norsk mor eller far (fødde etter 2006)

  • Barn til nordiske foreldre som blei norske ved å levere melding

  • Adoptivbarn

  • Barn fødde ved surrogati

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?