Utenlandsadopsjon


En utenlandsadopsjon er gyldig i Norge i disse tilfellene:
  • Adopsjonen er rettskraftig/endelig og gitt av den rette adopsjonsmyndigheten i landet barnet adopteres fra.
  • Bufetat eller Bufdir har gitt forhåndssamtykke til adopsjonen, hvis den har blitt gjort utenom en godkjent adopsjonsforening.
  • Den/de som adopterte barnet, var bosatt i landet barnet ble adoptert fra da adopsjonen skjedde. Var barnet bosatt i Norge, må Bufetat ha samtykket i adopsjonen.
  • Bufdir har anerkjent adopsjonen i ettertid.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?