Faglærde som kan levere søknaden sin om opphaldsløyve i Noreg


Dersom du kan dokumentere at du har kompetanse som faglærd, og kan du levere søknaden din om opphaldsløyve hos politiet i Noreg. Du må ha lovleg opphald i Noreg, og kan ikkje vente på svar på asylsøknaden din og du har ikkje fått avslag på asylsøknaden. 

Søknaden kan vere om opphaldsløyve for arbeid, studium, au pair eller familieinnvandring. 

Du må fylle tre krav for å kunne levere søknaden til politiet i Noreg, i staden for på ein ambassade:

 • du kan dokumentere at du har kompetanse som faglærd
 • du har lovleg opphald i Noreg. Dette vil seie at du anten
  • har opphaldsløyve i Noreg, eller 
  • allereie har eit gyldig visum til Noreg eller eit anna Schengenland, eller 
  • ikkje treng visum for å besøkje Noreg og har vore i Schengenområdet i mindre enn 90 dagar når du møter opp for å levere søknaden til politiet, eller
  • har opphaldsløyve i eit anna Schengenland og ha vore i Noreg i mindre enn 90 dagar når du møter opp for å levere søknaden til politiet
 • du venter ikkje på svar på asylsøknaden din og du har ikkje fått avslag på asylsøknaden 

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?