D-visum i familieinnvandringssaker


D-visum er eit innreisevisum for ektefellar (og mindreårige felles barn) som ønsker å reise til Noreg medan dei ventar på svar, eller før dei har søkt om familieinnvandring.

For å få eit slikt visum må det vere sannsynleg at du vil få ja på søknaden din om familieinnvandring. Det betyr mellom anna at du må fylle alle krava til eit familieinnvandringsløyve. Sjølv om alle krava er oppfylte, er det ikkje alle som får D-visum. Viss du skal søkje om D-visum kan du lesa meir informasjon om dette for å sjå om du kan søkje.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?