Alternativ mottaksplass


Du kan søke om alternativ mottaksplass hvis du har behov for tilpasninger du ikke kan få i et ordinært asylmottak.

Hva er alternativ mottaksplass?

Alternativ mottaksplass er en ordning for asylsøkere og andre personer som har rett til å bo i asylmottak. Ordningen innebærer at en kommune påtar seg ansvaret for å gi et botilbud til, og følge opp, personen. Det er frivillig for kommunen å ta imot en person på alternativ mottaksplass. 

Ordningen er regulert i UDIs retningslinje UDI 2020-005 Alternativ mottaksplass (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu) Du kan lese tilskuddsbrevet (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu) for å få beskrivelse av tjenestene som kommunen skal tilby til personer som bor på alternativ mottaksplass. 

Hvem kan bo på alternativ mottaksplass?

For å få alternativ mottaksplass må du ha rett til å bo i et asylmottak. 

Du kan få alternativ mottaksplass 

 • hvis du har nær familie som bor i kommunen, og som du ønsker å bo sammen med. Nær familie kan være ektefelle, samboer, barn og/eller foreldre.
 • hvis du er enslig mindreårig og ønsker å bo hos personer som kan ta vare på deg, selv om de ikke er i nær familie 
 • hvis du har behov for tilpasninger eller oppfølging som du ikke kan få ved å bo i et vanlig asylmottak, for eksempel hvis du har behov for helsehjelp i en bestemt kommune 
 • hvis du har vært utsatt for menneskehandel og tidligere hatt refleksjonsperiode 

Du kan i utgangspunktet ikke få alternativ mottaksplass 

 • hvis du har en oppholdstillatelse og kan bli bosatt i en kommune
 • hvis du har en begrenset oppholdstillatelse
 • hvis du har avslag på asylsøknaden din 

Slik søker du

Hvis du bor i asylmottak, kan de ansatte ved mottaket hjelpe deg med å fylle ut og sende inn søknaden.

 1. Fyll ut søknadsskjemaet (pdf, 249 kB) (Hvis du er enslig mindreårig er det representanten din som skal fylle ut søknaden.)
 2. Legg ved dokumentasjonen vi ber om i søknadsskjemaet. 
 3. Send søknaden til:  

UDI Regionkontor Vest
Kaigaten 5
5015 Bergen

Hvis vi har behov for mer informasjon eller dokumentasjon fra deg etter at vi har mottatt søknaden din, vil vi be deg om å sende dette til oss. 

Hva gjør UDI når vi mottar søknaden din? 

Hvis du ikke er i målgruppen for alternativ mottaksplass, vil UDI avslå søknaden din. 

Hvis du er i målgruppen for alternativ mottaksplass, vil UDI ta kontakt med kommunen for å spørre om de vil ta imot deg på alternativ mottaksplass. 

 • Hvis kommunen sier ja til å ta imot deg, vil UDI innvilge søknaden (du får ja) og du kan flytte til kommunen, hvis du ikke allerede bor i kommunen.
 • Hvis kommunen sier nei til å ta imot deg, vil du få avslag på søknaden din (du får nei).

Hvor lenge må du vente på svar på søknaden din? 

UDI behandler saken din så raskt som mulig. Vi tilstreber å gi deg svar innen tre uker fra vi mottar søknaden din. Noen ganger tar det lengre tid fordi vi må innhente mer informasjon fra deg, eller fordi kommunen du ønsker å bo i trenger litt tid til å behandle forespørselen fra UDI om å ta imot deg

Hva skjer hvis du får nei på søknaden din om alternativ mottaksplass? 

Hvis du bor på et asylmottak, kan du fortsette å bo på mottaket. Det er frivillig å bo på asylmottak. Du kan flytte fra mottaket, men da vil du ikke motta penger fra UDI.

Hvis du bor privat, kan du fortsette med det, men du vil ikke motta penger fra UDI.

Hvis du bor privat og ønsker å bo i asylmottak, kan du ta kontakt med UDI for å spørre om du kan få bo i et asylmottak.

Du kan ikke klage på vedtak om alternativ mottaksplass.

Hva skjer hvis du får ja på søknaden din om alternativ mottaksplass?

Hvis du allerede bor i kommunen, kan du ta kontakt med kommunen for å få informasjon om hvilken oppfølging du kan få.

Hvis du bor på et asylmottak, kan du snakke med de ansatte på mottaket om når du kan flytte. Dersom kommunen må finne bolig til deg kan det ta noe tid før du kan flytte. De ansatte på mottaket vil hjelpe deg med å organisere flyttingen.

Hvor lenge kan du bo på alternativ mottaksplass?

Tilbudet om alternativ mottaksplass vil som hovedregel opphøre hvis

 • du får innvilget oppholdstillatelse
 • du får endelig avslag på søknaden om beskyttelse, og må forlate Norge
 • du selv ønsker å flytte fra kommunen

Det er viktig at du gir beskjed til kommunen og til UDI før du flytter.

Kontaktinformasjon

E-post: AMOT@udi.no 

Fant du det du lette etter?