Har søkt Informasjon til deg som bor i et vanlig asylmottak


Et vanlig (ordinært) asylmottak, er et sted der asylsøkere som venter på svar på søknaden sin, eller har fått svar på søknaden sin, bor.