Har søkt Jeg bor i et vanlig asylmottak. Hva trenger jeg å vite?


Et vanlig (ordinært) asylmottak, er der asylsøkere som venter på svar på søknaden sin, eller har fått svar på søknaden sin, bor.