Integrering i mottak


Integreringsarbeid skjer i alle mottak, men det finnes også egne integreringsmottak. Les mer om hvilke oppgaver du som jobber i mottak har i integreringsarbeidet.