Utsatt frist for å søke om tilskudd til aktiviteter for barn i asylmottak


Publisert: 15.02.2023

På grunn av endrede forutsetninger, vil flere av UDIs innkvarteringstilbud med kortvarige kontrakter, videreføres lengre enn først antatt. Vi åpner derfor for at dere kan søke om tilskudd til å gjennomføre aktiviteter for barn i alle typer innkvarteringstilbud for asylsøkere.

For å sikre at alle potensielle søkere av tilskuddsmidler får med seg denne nyheten, forlenges søknadsfristen.

Opprinnelig søknadsfrist var 22. februar 2023. Ny søknadsfrist er 8. mars 2023.

For mer informasjon, kan du lese den oppdaterte nyhetssaken Nå kan du søke om tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak.

Ekstra digitalt informasjonsmøte om tilskuddsordningen

UDI gjennomførte et digitalt informasjonsmøte den 15. februar for potensielle søkere av tilskudd. På grunn av utsatt frist og utvidelse av målgruppen, vil vi invitere til et ekstra digitalt informasjonsmøte på Teams, 28. februar 2023 kl. 14.00-15.30.

På dette møtet vil vi på ny gjennomgå krav til søknaden, det praktiske rundt søknadsbehandlingen, tildelingen, rapporteringskrav, samt frister etter at midlene er tildelt.

Fristen for påmelding til ekstra informasjonsmøte er torsdag 23. februar.

Meld deg på til det digitale Teamsmøte om tilskudd her (28. februar) (eksternt nettsted).

Vi sender epost med Teams-lenke til møtet etter at påmeldingsfristen er utløpt. Av hensyn til personvern vil det ikke bli gjort opptak av møtet. Vi ber om at dere ikke tar opp møte heller.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?