UDI anslår færre fordrevne fra Ukraina i 2024


I det scenarioet vi tror er mest sannsynlig, har vi nedjustert hvor mange ukrainske flyktninger vi tror det vil komme til Norge i løpet av 2024.

Publisert: 08.05.2024

UDI oppdaterer jevnlig anslagene for hvor mange flyktninger fra Ukraina som vi tror vil komme til Norge i løpet av året. Dette gjøres i samarbeid med Politiets utlendingsenhet (PU), Landinfo, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Forsvarsdepartementet (FD) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Vi opererer med tre ulike scenarioer. I vårt siste anslag har vi nedjustert det mellomste og høyeste scenarioet. Det er det mellomste som vi tror er mest sannsynlig.

Våre oppdaterte anslag ser slik ut:

  • Lavt scenario: 10 000 til 15 000
  • Mellomscenario: 15 000 til 35 000
  • Høyt scenario: 50 000 til 100 000

Dette er en nedjustering fra oppdateringen vår i april, da scenarioene så slik ut:

  • Lavt scenario: 10 000 til 15 000
  • Mellomscenario: 20 000 til 40 000
  • Høyt scenario: 80 000 til 120 000

Sannsynlig at innstramningene har hatt effekt

Antall søknader fra ukrainere om kollektiv beskyttelse har gått nedover siden oktober 2023, og er vesentlig lavere så langt i år enn i samme periode i 2023. I april i år kom det 31 prosent færre enn i april i 2023.

Regjeringen har kommet med flere innstrammingstiltak. Det er vanskelig å vurdere i hvor stor grad nedgangen i ankomstene til Norge skyldes tiltakene, men mye tyder på at de har hatt noe effekt. Antall søkere til andre nordiske land har ikke hatt en tilsvarende nedgang som Norge har hatt de siste månedene.

Usikkerhet om utviklingen fremover

Det knytter seg stor usikkerhet til anslagene, noe som er tett forbundet med at det er usikkert hvordan krigen i Ukraina vil utvikle seg fremover.

De fleste eksperter mener at det er usannsynlig med en snarlig ende på krigen. Situasjonen i landet er vanskelig, særlig i områder nær frontlinjen. Likevel ser vi at det er færre som søker beskyttelse i Norge og i andre europeiske land. Det tyder på at det er flere som blir værende i landet, og dette er også et uttalt mål fra ukrainske myndigheter.

Russland har den siste tiden gjort fremrykninger, og hvis de får kontroll over nye tettbefolkede områder, vil antallet fordrevne ukrainere øke igjen. Det er også mange internt fordrevne i Ukraina. I desember var dette tallet 3,7 millioner, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Du finner vår siste rapport med de oppdaterte scenarioene på denne siden, hvor du også finner tidligere rapporter.

 

 

Fant du det du lette etter?