Informasjon om assistert retur til personar utanfor asylmottaka


UDI har lyst ut avtalar om informasjons- og rettleiingstenester til personar som ikkje har lovleg opphald i Noreg og som oppheld seg utanfor asylmottaka.

Publisert: 23.02.2021

Tenestene skal sikre at personar utan lovleg opphald i Noreg får god informasjon og rettleiing om assistert retur, konsekvensane av ulovleg opphald og om eigne rettar og pliktar i Noreg.

Avtalane strekkjer seg over 4 år, med høve til forlenging på eitt år av gongen i totalt to år. Det er ein fordel at aktørane som skal yte tenestene har nyleg erfaring med å drive informasjons- og rettleiingsarbeid opp mot personar som ikkje har lovleg opphald i Noreg.

Søknadsfrist er 18.mars 2021. Utlysninga finn du på Doffin (eksternt nettsted).

Fant du det du lette etter?