Informasjon om assistert retur til personer utenfor asylmottakene


UDI har lyst ut avtaler om informasjons- og veiledningstjenester til personer som ikke har lovlig opphold i Norge og som oppholder seg utenfor asylmottakene.

Published: 23.02.2021

Tjenestene skal sikre at personer uten lovlig opphold i Norge får god informasjon og veiledning om assistert retur, konsekvensene av ulovlig opphold og om egne rettigheter og plikter i Norge.

Avtalene har en varighet på 4 år, med mulighet til forlengelse på ett år av gangen i totalt to år. Det er en fordel at aktørene som skal yte tjenestene har nylig erfaring med å drive informasjons- og veiledningsarbeid opp mot personer som ikke har lovlig opphold i Norge.

Søknadsfrist er 18.mars. Utlysningen finner du på Doffin (eksternt nettsted).

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?