Informasjon til arbeidsledige fra EU/EØS-land


Hvis du er EU/EØS-borger og mister jobben din i Norge, kan du lete etter ny jobb her. 

Publisert: 02.03.2015

Hvor lenge du kan være i Norge for å lete etter ny jobb, er avhengig av hvor lenge du har arbeidet i Norge. 

Hvis du har arbeidet i Norge i mindre enn ett år

Hvis du er EU/EØS-borger og har vært arbeidstaker i Norge i mindre enn ett år, kan du fortsette å bo i Norge og søke etter ny jobb i seks måneder. Du kan ikke ha sagt opp jobben selv og du må ha meldt deg hos NAV som arbeidssøkende (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu)

Du trenger ikke melde fra til UDI eller politiet om at du har blitt arbeidsledig. 

Hvis du har arbeidet i Norge i mer enn ett år

Hvis du er EU/EØS-borger og har vært arbeidstaker i Norge i minst ett år, kan du fortsette å bo i Norge og søke etter ny jobb så lenge du vil. Du kan ikke ha sagt opp jobben selv og du må ha meldt deg hos NAV som arbeidssøkende (eksternt nettsted).

Du trenger ikke melde fra til UDI eller politiet om at du har blitt arbeidsledig.

Hvis du har arbeidet i Norge i mer enn fem år 

Hvis du er en EU/EØS-borger og har vært arbeidstaker i Norge i minst fem år, kan du søke om varig oppholdsrett. Det gir deg rett til å oppholde deg og arbeide i Norge på ubestemt tid.

Du kan søke når som helst etter at du har vært her i fem år – også hvis du har vært, eller nå er, arbeidsledig.

Tid da du har vært meldt som arbeidsledig hos NAV (eksternt nettsted), og har hatt rett til dagpenger, kan også telle med i de fem årene du må ha bodd i Norge. Reglene for dette er slik:

  • Hvis du hadde arbeidet i Norge i mer enn ett år før du ble arbeidsledig, kan du telle med hele perioden du var arbeidsledig.
  • Hvis du hadde arbeidet i Norge i mindre enn ett år før du ble arbeidsledig kan du bare telle med inntil seks måneder som arbeidsledig. 

 

Fant du det du lette etter?