Fjernarbeid i Norge


Hvis du skal utføre fjernarbeid i Norge, må du ha en oppholdstillatelse som gir deg rett til å drive fjernarbeid i Norge.

Publisert: 30.06.2022

Alle utlendinger som skal arbeide i Norge som ikke er EU/EØS-borgere må ha en oppholdstillatelse som gir deg rett til å arbeide i Norge. Dette gjelder også for fjernarbeid. 

Fjernarbeid er når du jobber fra et hotell, et hjem eller lignende for en norsk eller utenlandsk arbeidsgiver. Dette gjelder også dersom du er næringsdrivende i Norge eller utlandet.  

Det betyr for eksempel at du ikke kan jobbe for arbeidsgiveren din i hjemlandet mens du er i Norge på besøk eller ferie. Dette gjelder uavhengig av om du er på visumfritt eller visumpliktig besøk.  

Du kan bare utføre fjernarbeid når du er i Norge hvis du har en oppholdstillatelse som gir deg rett til å utføre fjernarbeid. Det finnes ikke en egen oppholdstillatelse for å utføre fjernarbeid når du er i Norge. For å utføre fjernarbeid under ditt opphold her, må du ha en annen oppholdstillatelse som gir deg rett til dette. Dette kan for eksempel være: 

  • oppholdstillatelse for familieinnvandring   
  • permanent oppholdstillatelse  
  • oppholdstillatelse for arbeid hvor fjernarbeid er en del av jobben din 

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?