Informasjonsnotat om statsløse asylsøkere (2015)


I 2015 kom det i alt 1 130 statsløse asylsøkere (800 søkere i 2014). Det var den sjette største nasjonaliteten i 2015 (mot femte plass i 2014). Gruppen er sammensatt og har meget forskjellige anførsler.

Søknader

I 2015 kom det i alt 1 130 statsløse asylsøkere (800 søkere i 2014). Det var den sjette største nasjonaliteten i 2015 (mot femte plass i 2014). Av dem som søkte asyl var 663 menn og 230 kvinner (hovedpersoner) samt 237 medfølgende barn. Blant hovedpersonene var det 50 enslige mindreårige asylsøkere – 36 gutter og 14 jenter. I alt 347 søkere kom over Storskog.

Asylanførsler

Den største gruppen av statsløse er i dag statsløse fra Syria. Deres anførsler skiller seg ikke fra anførslene fra syriske borgere, se derfor notat om Syria.

Dublin-behandling

Direktoratet har sendt anmodninger vedrørende 90 personer om tilbaketakelse/overtakelse til annen Dublin-stat. Vi har i samme periode mottatt 30 anmodninger fra utlandet. Det er i perioden fattet vedtak om retur til annen Dublinstat i 68 saker.

Vedtak

Av de vedtak som ble fattet i 2015 (for 599 personer) ble utfallet:

  • Innvilget beskyttelse (utl. § 28, 1. ledd litra a): 315 personer (52,59 %)
  • Innvilget beskyttelse (utl. § 28 , 1. ledd litra b): 110 personer (18,36 %)
  • Innvilget opphold på humanitært grunnlag (utl. § 38): 17 personer (2,84 %)
  • Avslag (inkl. Dublin, første asylland, POK, trygt 3. land): 157 personer (26,21 %)
  • 5 søknader ble trukket, 3 saker ble henlagt (herav fattet vedtak for en enslig mindreårig) og ingen hadde søkt asyl fra utlandet.

Beskyttelsesbehovet

Varierende. Se også notat om Syria.

Spesielle særegenheter med asylsøkergruppa

Gruppen er sammensatt og har meget forskjellige anførsler. Den omfatter bl.a. palestinere fra Vestbredden og Gaza samt palestinere fra Irak. Det er lave ankomster fra Vestbredden og Gaza. Det er noe flere ankomster av statsløse palestinere fra Irak. Det har vært en sterk økning i andelen av statsløse fra Syria, og de utgjør det store flertallet av søkere i denne gruppen. Av de statsløse fra Syria er det få statsløse kurdere, det store flertallet er statsløse palestinere.

Figur: Statsløse asylsøkere per måned i 2015

Linjediagrammet viser ankomster av asylsøkere fra januar til desember 2015. Det viser hovedpersoner, medfølgende barn og totalt.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?