Informasjonsnotat om asylsøkere fra Pakistan (2015)


I 2015 kom det i alt 441 asylsøkere fra Pakistan (112 søkere i 2014). Det var den niende største nasjonaliteten i 2015 (mot sekstende plass i 2014). Ankomstbildet er sammensatt.

Søknader

I 2015 kom det i alt 441 asylsøkere fra Pakistan - (112 søkere i 2014). Det var den niende største nasjonaliteten i 2015 (mot sekstende plass i 2014). Av dem som søkte asyl var 396 menn og 19 kvinner (hovedpersoner) samt 26 medfølgende barn. Blant hovedpersonene var det 29 enslige mindreårige asylsøkere – alle gutter. I alt 300 søkere kom over Storskog.

Asylanførsler

Private konflikter er kanskje de hyppigst forekommende asylanførslene. Ofte kan det dreie seg om jord, eiendom og arv. For enkelte av konfliktene anføres det eskalering i en slik grad at det risikeres blodhevn/æresdrap. Andre asylanførsler omhandler forfølgelse på bakgrunn av tilhørighet til etnisk/religiøs minoritet eller seksuell legning.

Kjønnsrelaterte anførsler forekommer også relativt hyppig fra pakistanske kvinner som anfører tvangsekteskap, mishandling i ekteskapet eller andre forhold relatert til tvang og vold (også her anføres det jevnlig fare for æresdrap).    

Dublin-behandling

Direktoratet har sendt anmodninger vedrørende 51 personer om tilbaketakelse/overtakelse til annen Dublin-stat. Vi har i samme periode mottatt 10 anmodninger fra utlandet. Det er i perioden fattet vedtak om retur til annen Dublinstat i 33 saker.

Vedtak

Av de vedtak som ble fattet i 2015 (for 185 personer) ble utfallet:

  • Innvilget beskyttelse (utl. § 28, 1. ledd litra a): 3 personer (1,62 %)
  • Innvilget beskyttelse (utl. § 28 , 1. ledd litra b): ingen (0,00 %)
  • Innvilget opphold på humanitært grunnlag (utl. § 38): 4 personer (2,16%)
  • Avslag (inkl. Dublin, første asylland, POK, trygt 3. land): 178 personer (96,22 %)
  • 6 søknader ble trukket, 13 saker ble henlagt (herav fattet vedtak for en enslig mindreårig) og 25 personer hadde søkt asyl fra utlandet.

Beskyttelsesbehovet

Det foreligger ikke noe generelt beskyttelsesbehov for pakistanske søkere og sakene behandles individuelt. For noen av distriktene (spesielt i nord/nordvestlige deler av landet) kan imidlertid sikkerhetssituasjonen være labil og det må til enhver tid vurderes om det i utgangspunktet foreligger forhold som nevnt i utlendingslovens § 28 i disse distriktene (Landinfo oppdaterer oversikt).

Muligheten for internflukt etter lovens § 28, femte ledd, skal vurderes konkret i alle saker der søkeren i utgangspunktet oppfyller vilkårene i lovens § 28, første ledd, a eller b. Det må være tilgjengelig, trygt og rimelig å henvise søkere til bosetting annet sted i landet.    

Spesielle særegenheter med asylsøkergruppa

Ankomstbildet er sammensatt. Det ankommer enslige menn og kvinner, kvinner med ett eller flere barn, samt ektefeller med barn. Utover det som fremkommer ovenfor er det ikke spesielle særegenheter ved denne søkergruppen. 

Figur: Asylsøkere fra Pakistan per måned i 2015

Linjediagrammet viser ankomster av asylsøkere fra januar til desember 2015. Det viser hovedpersoner, medfølgende barn og totalt.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?