Informasjonsnotat om asylsøkere fra Iran (2015)


I 2015 kom det i alt 1 342 asylsøkere fra Iran (100 søkere i 2014). Det var den femte største nasjonaliteten i 2015 (mot nittende plass i 2014). En stor andel av søkergruppen består av kurdere fra de kurdiske områdene i Iran.

Søknader

I 2015 kom det i alt 1 342 asylsøkere fra Iran (100 søkere i 2014). Det var den femte største nasjonaliteten i 2015 (mot nittende plass i 2014). Av dem som søkte asyl var 827 menn og 299 kvinner (hovedpersoner) samt 216 medfølgende barn. Blant hovedpersonene var det 40 enslige mindreårige asylsøkere – 37 gutter og 3 jenter. I alt 149 søkere kom over Storskog.

Asylanførsler

Mange kurdere fra Iran anfører frykt for iranske myndigheter på grunn av søkerens tilknytning til og/eller aktivitet for partier/organisasjoner som Kurdistan Democratic Party of Iran (KDPI), Kurdistan Democratic Party (KDP) og de ulike fraksjonene av Komala. Slik aktivitet anføres særlig å ha foregått på baser i Nord-Irak, men også internt i Iran. En del anfører også frykt for iranske myndigheter på bakgrunn av ulike former for politiske aktiviteter for andre grupperinger enn de nevnte. 

Noen anfører frykt for forfølgelse pga familiemedlemmers politiske aktiviteter. En del anfører at de risikerer alvorlige reaksjoner fordi de har konvertert fra islam til en annen religion, eller fordi de er ateister. En del kvinner anfører mishandling i hjemmet samt frykt for å bli utsatt for tvangsekteskap og æresdrap. Enkelte søkere, både kvinner og menn, anfører at de frykter reaksjoner som følge av utenomekteskapelige forhold. Noen anfører frykt for iranske myndigheter fordi de driver med blogging eller har kommet med andre former for ytringer på nettet.

Dublin-behandling

Direktoratet har sendt anmodninger vedrørende 106 personer om tilbaketakelse/overtakelse til annen Dublin-stat. Vi har i samme periode mottatt 44 anmodninger fra utlandet. Det er i perioden fattet vedtak om retur til annen Dublinstat i 70 saker.

Vedtak

Av de vedtak som ble fattet i 2015 (for 174 personer) ble utfallet :

  • Innvilget beskyttelse (utl. § 28, 1. ledd litra a): 41 personer (23,56 %)
  • Innvilget beskyttelse (utl. § 28 , 1. ledd litra b): en  person (0,58 %)
  • Innvilget opphold på humanitært grunnlag (utl. § 38): 4 personer (2,30 %)
  • Avslag (inkl. Dublin, første asylland, POK, trygt 3. land): 128 personer (73,56 %)
  • En søknad ble trukket, 10 saker ble henlagt og ingen hadde søkt asyl fra utlandet.

Beskyttelsesbehovet

Grupper av personer som antas å ha et beskyttelsesbehov er personer som kan sannsynliggjøre at de har tilknytning til ulovlige politiske partier/grupperinger som KDPI, KDP, Komala og MKO, samt journalister, profilerte menneskerettighetsaktivister og kvinneaktivister.

Andre grupper av personer som antas å ha et beskyttelsesbehov er personer fra alle grupperinger og leire som ytrer seg på en måte som ikke tolereres av den konservative makteliten, frontfigurer og organisatorer i demonstrasjoner, ordinære demonstranter som kan sannsynliggjøre at de er ettersøkt av myndighetene, kvinneaktivister, konvertitter i utsatte posisjoner, samt kvinner som risikerer kjønnsbasert forfølgelse.

Spesielle særegenheter med asylsøkergruppa

En stor andel av søkergruppen består av kurdere fra de kurdiske områdene i Iran. Mange av disse kommer til Norge etter kortere eller lengre opphold i basene/leirene til ulovlige iranske opposisjonspartier i Nord-Irak.

Øvrige grupper av søkere kommer hovedsakelig fra Teheran og andre større byer. En del iranske søkere har flere enn en hovedanførsel når de søker beskyttelse i Norge. En del av søkerne som ankom høsten 2015 kom via Russland over Storskog-grensen.

Figur: Asylsøkere fra Iran per måned i 2015

Linjediagrammet viser ankomster av asylsøkere fra januar til desember 2015. Det viser hovedpersoner, medfølgende barn og totalt.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?