Overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) etter statsborgerskap, innvilgelser og ankomster (2014)


Tabellen viser hvor mange personer som ble innvilget status som overføringsflyktning (kvoteflyktning) til Norge fra UNHCR (FNs Høykommissær for flyktninger) i 2014, og hvor mange som kom til Norge samme år.
Tabellen laster inn data
Overføringsflyktninger etter statsborgerskap, innvilgelser og ankomster, 2014.
StatsborgerskapInnvilgelserAnkomster
Syria 988 785
Afghanistan 263 26
Dem. Rep. Kongo (DRC) 237 78
Somalia 30 97
Sudan 27 13
Eritrea 26 203
Irak 20 19
Statsløs 16 12
Bhutan 11 6
Rwanda 10 7
Iran 8 21
Libya 8 8
Andre 8 5
Burundi 5 0
Etiopia 5 6
Total 1662 1286

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 forekomster i Innvilgelser og/eller Ankomster.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?