Overføringsflyktninger etter statsborgerskap, innvilgelser og ankomster (2016)


Tabellen viser hvor mange personer som ble innvilget status som overføringsflyktning (kvoteflyktning) til Norge fra UNHCR (FNs Høykommissær for flyktninger) i 2016, og hvor mange som kom til Norge samme år.
Tabellen laster inn data
Overføringsflyktninger etter statsborgerskap, innvilgelser og ankomster, 2016.
StatsborgerskapInnvilgelserAnkomster
Syria 3001 2902
Afghanistan 77 326
Dem. Rep. Kongo (DRC) 29 0
Andre 26 29
Somalia 12 0
Statsløs 10 0
Sudan 8 8
Eritrea 7 7
Iran 0 19
Total 3170 3291

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 forekomster i Innvilgelser og/eller Ankomster.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?