Innvilgede familietillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2021)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk tillatelse ved familiegjenforening eller -etablering med et familiemedlem i Norge i 2021. Tallene viser også statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - november 2021: Innvilgede familietillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Totalt
Afghanistan 19 36 30 48 43 33 16 64 51 30 35 405
Albania 1 9 4 3 4 3 1 0 3 0 7 35
Algerie 2 3 4 2 1 0 6 3 2 1 4 28
Andre4 2 3 8 1 0 3 4 3 3 2 4 33
Argentina 0 1 3 1 0 4 1 0 4 3 2 19
Armenia 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4 8
Aserbajdsjan 0 1 2 0 4 0 0 0 1 0 1 9
Australia 11 9 12 2 3 2 8 4 5 4 9 69
Bangladesh 5 4 4 6 0 3 1 40 40 16 9 128
Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Bosnia-Hercegovina 16 3 3 3 8 2 4 5 7 7 6 64
Brasil 15 4 9 18 13 5 16 14 15 26 34 169
Burundi 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 3 8
Canada 8 2 5 10 7 4 8 9 6 4 16 79
Chile 0 1 1 0 2 1 1 1 3 3 2 15
Colombia 2 6 9 2 3 6 6 6 6 4 4 54
Costa Rica 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
Cuba 0 1 2 3 1 0 1 0 0 3 4 15
Dem. Rep. Kongo (DRC) 7 11 10 5 4 13 4 6 2 4 3 69
Dominikanske Republikk 4 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 9
Ecuador 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6
Egypt 2 4 6 3 2 2 3 5 9 4 5 45
El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Elfenbenskysten 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
Eritrea 177 128 143 77 75 68 28 94 46 56 58 950
Etiopia 18 15 15 10 16 10 9 13 12 9 15 142
Filippinene 40 32 31 36 38 53 29 27 49 44 59 438
Gambia 1 1 2 0 0 2 0 4 0 5 0 15
Georgia 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 7
Ghana 6 3 6 2 1 5 3 7 4 2 5 44
Guatemala 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 7
Guinea 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
Hviterussland 2 2 3 2 2 2 7 2 3 2 0 27
India 133 53 68 35 36 52 58 94 71 111 87 798
Indonesia 5 4 14 3 4 1 1 5 2 6 2 47
Irak 5 16 16 9 4 17 8 6 3 12 10 106
Iran 26 16 15 14 10 15 18 56 67 29 15 281
Israel 0 0 0 1 0 4 3 1 1 1 5 16
Jamaica 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4
Japan 3 3 4 3 4 14 2 2 5 8 12 60
Jemen 0 0 6 2 9 2 7 0 1 1 3 31
Jordan 2 1 1 0 1 4 0 0 6 1 1 17
Kambodsja 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 5
Kamerun 1 4 1 1 0 0 5 1 2 7 0 22
Kasakhstan 0 0 2 1 2 1 2 9 2 1 4 24
Kenya 13 2 4 1 0 4 6 2 2 0 1 35
Kina 24 16 27 12 13 15 12 17 10 16 19 181
Kosovo 10 11 8 5 4 8 4 5 3 3 5 66
Kuwait 2 0 0 0 0 4 3 2 0 0 0 11
Libanon 2 1 5 2 1 2 8 1 1 1 2 26
Liberia 1 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 7
Libya 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 6
Madagaskar 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 5
Malaysia 0 2 3 2 4 1 1 10 2 2 6 33
Marokko 15 13 12 11 5 5 2 4 3 0 6 76
Mexico 5 6 5 0 6 3 6 5 3 6 9 54
Moldova 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 5
Mongolia 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
Montenegro 5 0 0 1 0 2 0 0 1 3 5 17
Mosambik 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3
Myanmar 1 0 3 0 0 2 0 1 0 0 2 9
Namibia 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
Nepal 15 15 12 8 3 3 4 4 11 11 6 92
New Zealand 1 2 1 2 2 0 2 5 1 3 0 19
Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Nigeria 2 13 1 6 2 11 5 9 11 5 5 70
Nord-Makedonia 4 2 4 3 3 3 1 0 3 5 2 30
Pakistan 31 31 44 23 31 28 26 45 63 45 43 410
Peru 0 2 0 2 0 2 1 1 0 1 1 10
Russland 33 18 21 13 17 16 13 25 21 19 28 224
Rwanda 0 3 1 2 0 0 0 0 1 0 2 9
Senegal 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Serbia 42 35 21 16 8 17 9 11 13 23 26 221
Singapore 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Somalia 19 22 15 27 9 22 17 7 22 24 13 197
Sri Lanka 3 7 4 8 3 5 2 5 2 6 6 51
Statsløs 4 6 8 5 5 6 2 7 0 6 6 55
Storbritannia 49 98 104 71 36 39 42 44 27 43 53 606
Sudan 7 10 9 11 5 8 3 9 11 5 12 90
Syria 117 72 76 55 82 61 43 71 69 56 63 765
Sør-Afrika 2 0 4 4 3 5 12 2 3 3 4 42
Sør-Korea 5 0 6 1 6 6 2 5 1 3 6 41
Sør-Sudan 0 2 1 2 2 1 1 1 2 2 0 14
Tanzania 1 3 3 0 2 0 0 1 0 1 4 15
Thailand 30 22 63 25 21 8 11 18 31 44 44 317
Trinidad og Tobago 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 7
Tunisia 2 3 4 1 4 1 1 2 3 1 5 27
Tyrkia 33 22 64 23 18 11 10 16 15 12 24 248
Uganda 4 2 2 0 4 4 1 1 0 0 1 19
Ukraina 26 14 9 19 18 8 4 7 18 20 23 166
USA 41 29 47 38 34 40 54 50 61 54 54 502
Usbekistan 0 1 1 1 0 2 0 0 3 0 1 9
Venezuela 3 0 3 1 1 1 0 1 0 1 2 13
Vietnam 23 18 10 8 3 7 6 10 4 2 3 94
Zambia 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
Zimbabwe 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 6
Totalt 1101 885 1056 722 656 700 581 890 868 846 937 9242

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?