Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2015)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2015, og statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2015: Innvilgede arbeidsillatelser 1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
StatsborgerskapJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDesTotalt
Albania 1 2 5 2 0 3 2 3 2 1 3 2 26
Algerie 6 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 11
Andre 2 6 4 7 4 5 12 4 8 6 3 3 64
Angola 0 2 1 1 5 0 2 2 4 0 1 0 18
Argentina 0 1 0 3 2 7 1 3 5 1 0 4 27
Aserbajdsjan 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 5
Australia 13 11 14 18 18 4 14 8 15 13 13 10 154
Bangladesh 1 1 0 2 1 0 2 0 2 2 0 0 11
Bosnia-Hercegovina 6 5 9 12 13 21 6 7 11 11 11 2 114
Brasil 2 6 7 5 11 15 6 9 11 4 3 9 88
Canada 9 10 25 20 10 17 31 18 16 17 10 13 196
Chile 2 3 2 2 0 3 3 2 0 1 0 3 21
Colombia 2 3 2 2 0 6 4 1 4 0 2 0 26
Cuba 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 6
Ecuador 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 5
Egypt 1 2 0 3 1 3 1 1 3 0 1 1 17
Etiopia 2 1 4 2 0 6 1 1 4 2 2 1 26
Filippinene 61 58 27 20 32 36 39 42 43 28 27 21 434
Georgia 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5
Ghana 2 0 5 0 0 2 1 4 5 1 1 1 22
Guatemala 0 8 0 0 0 1 0 1 5 0 1 0 16
Hviterussland 15 19 22 1 5 8 24 16 4 2 11 5 132
India 133 144 121 91 81 129 104 113 144 112 100 112 1384
Indonesia 1 1 1 1 1 0 0 0 5 0 5 2 17
Iran 2 6 9 12 7 6 2 4 7 3 8 4 70
Israel 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 5
Japan 2 9 6 6 5 4 7 2 2 8 7 1 59
Kambodsja 1 1 2 0 0 1 2 0 2 0 0 0 9
Kamerun 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 6
Kasakhstan 1 2 3 0 0 1 1 0 0 1 1 1 11
Kenya 12 23 4 2 0 9 2 1 2 6 1 0 62
Kina 16 26 74 19 22 40 50 106 42 31 24 21 471
Kosovo 2 2 2 0 0 5 2 1 5 4 3 2 28
Libanon 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5
Madagaskar 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 8
Makedonia 3 2 1 2 1 4 4 2 3 2 1 4 29
Malawi 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9
Malaysia 8 1 1 2 1 4 4 6 2 3 3 1 36
Marokko 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 6
Mexico 1 2 2 2 6 3 4 0 2 4 0 3 29
Moldova 1 0 1 0 1 4 6 0 2 0 0 3 18
Mongolia 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Montenegro 1 3 3 0 0 0 2 1 3 0 1 2 16
Mosambik 0 1 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 7
Nepal 4 13 5 25 9 16 16 3 7 2 1 1 102
New Zealand 6 4 4 6 4 6 13 34 18 0 3 8 106
Nigeria 1 2 5 1 1 1 5 2 5 7 3 0 33
Pakistan 4 10 4 3 5 5 6 3 12 8 4 3 67
Peru 3 1 1 1 4 2 2 1 3 0 0 0 18
Russland 18 50 16 21 26 30 33 22 30 27 43 20 336
Senegal 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 5
Serbia 52 38 39 35 50 82 50 36 51 45 54 25 557
Singapore 0 1 4 1 1 3 0 1 1 0 0 2 14
Sri Lanka 4 5 0 0 1 5 1 1 1 2 1 0 21
Statsløs 2 0 0 0 1 0 5 4 2 2 1 1 18
Syria 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 6
Sør-Afrika 6 0 7 1 5 7 5 2 5 13 1 6 58
Sør-Korea 6 6 4 16 7 2 6 4 4 20 3 0 78
Tanzania 7 15 3 0 1 3 4 0 1 3 0 1 38
Thailand 10 14 30 11 19 21 17 12 7 6 3 6 156
Tunisia 1 1 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 8
Tyrkia 3 3 14 2 5 1 7 2 12 8 4 3 64
Uganda 9 9 2 1 2 2 0 2 0 1 0 0 28
Ukraina 48 82 41 48 33 103 49 74 39 32 30 39 618
USA 41 52 53 38 45 72 85 59 60 51 60 29 645
Venezuela 2 1 0 3 0 4 2 1 3 2 1 3 22
Vietnam 138 123 148 123 40 207 30 71 9 11 33 47 980
Zambia 1 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 2 9
Zimbabwe 2 2 1 3 0 3 2 0 1 0 1 2 17
Totalt 687 798 743 583 496 934 689 703 644 512 495 431 7718

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?