Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2022)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2022, og hvor stor andel som var faglærte eller ansatt for sesongarbeid.
Tabellen laster inn data
Januar - juli 2022: Innvilgede arbeidstillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter statsborgerskap3 og type tillatelse.
Statsborgerskap Faglærte Sesong Annet Total
India 632 34 337 1003
Vietnam 54 884 0 938
Storbritannia 299 88 190 577
Ukraina 150 357 28 535
Filippinene 133 256 50 439
Thailand 25 260 13 298
USA 154 19 93 266
Serbia 154 97 6 257
Russland 140 39 10 189
Argentina 16 15 157 188
Nepal 56 91 13 160
Pakistan 150 0 9 159
Belarus 37 119 1 157
Kina 109 18 27 154
Iran 147 0 6 153
Tyrkia 96 5 3 104
Brasil 78 11 14 103
Kosovo 97 4 0 101
Albania 28 60 1 89
Canada 57 1 27 85
Australia 39 0 46 85
Andre4 53 12 9 74
Mexico 37 16 3 56
Bosnia-Hercegovina 47 6 0 53
Sør-Afrika 33 10 9 52
Bangladesh 45 0 4 49
New Zealand 11 25 11 47
Kenya 11 4 30 45
Nigeria 43 0 2 45
Sør-Korea 27 1 11 39
Malaysia 30 3 5 38
Japan 16 2 20 38
Sri Lanka 29 7 2 38
Colombia 28 5 4 37
Nord-Makedonia 18 11 3 32
Indonesia 29 2 0 31
Ghana 29 0 1 30
Egypt 22 0 4 26
Moldova 2 21 0 23
Uganda 8 0 13 21
Chile 7 9 4 20
Libanon 17 1 1 19
Aserbajdsjan 16 0 2 18
Singapore 10 0 7 17
Venezuela 14 1 0 15
Montenegro 4 11 0 15
Zimbabwe 6 8 1 15
Marokko 12 2 0 14
Kasakhstan 14 0 0 14
Peru 11 1 2 14
Ecuador 10 2 0 12
Tunisia 10 0 1 11
Etiopia 10 0 0 10
Algerie 7 1 2 10
Kambodsja 0 10 0 10
Costa Rica 4 5 0 9
Afghanistan 9 0 0 9
Usbekistan 8 1 0 9
Tanzania 3 0 5 8
Mosambik 1 0 6 7
Cuba 4 3 0 7
Israel 5 0 2 7
Armenia 5 0 2 7
Bolivia 2 4 0 6
Statsløs 2 3 0 5
Georgia 3 2 0 5
Myanmar 3 1 1 5
Jemen 5 0 0 5
Kirgisistan 5 0 0 5
Total 3376 2548 1198 7122

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?