Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2020)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2020, og hvor stor andel som var faglærte eller ansatt for sesongarbeid.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2020: Innvilgede arbeidstillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter statsborgerskap3 og type tillatelse.
Statsborgerskap Faglærte Sesong Annet Total
Vietnam 54 1072 0 1126
India 545 32 356 933
Ukraina 168 576 86 830
USA 218 7 139 364
Kina 224 69 39 332
Serbia 157 69 54 280
Filippinene 77 93 47 217
Russland 123 48 28 199
Thailand 20 149 12 181
Iran 156 0 10 166
Canada 96 0 62 158
Sør-Korea 26 0 121 147
Pakistan 123 0 15 138
Australia 57 3 65 125
Hviterussland 22 100 0 122
Brasil 89 12 18 119
Nepal 60 36 11 107
Tyrkia 85 1 15 101
Argentina 17 2 59 78
Kenya 9 2 57 68
Japan 21 2 36 59
Andre4 39 9 9 57
Bosnia-Hercegovina 45 6 1 52
Sør-Afrika 27 8 12 47
Mexico 40 1 4 45
Albania 20 20 2 42
Indonesia 33 0 6 39
Kosovo 32 4 1 37
Colombia 31 1 3 35
Egypt 32 1 2 35
New Zealand 16 13 5 34
Nigeria 19 0 8 27
Ghana 21 0 3 24
Bangladesh 19 1 3 23
Etiopia 22 0 0 22
Tanzania 6 1 14 21
Venezuela 16 0 2 18
Sri Lanka 16 0 0 16
Malaysia 9 0 6 15
Malawi 0 1 13 14
Uganda 2 0 12 14
Nord-Makedonia 14 0 0 14
Laos 8 5 0 13
Chile 9 3 1 13
Tunisia 11 0 1 12
Montenegro 8 3 0 11
Kasakhstan 5 0 4 9
Zimbabwe 3 5 1 9
Singapore 5 0 4 9
Libanon 9 0 0 9
Marokko 8 0 0 8
Peru 6 1 1 8
Algerie 8 0 0 8
Kamerun 6 0 2 8
Kambodsja 1 6 0 7
Honduras 6 0 1 7
Ecuador 6 0 1 7
Statsløs 7 0 0 7
Aserbajdsjan 6 0 0 6
Israel 2 0 4 6
Georgia 4 0 2 6
Syria 6 0 0 6
Jordan 6 0 0 6
Costa Rica 5 0 0 5
Armenia 5 0 0 5
Mongolia 2 1 2 5
Irak 4 0 1 5
Total 2952 2363 1361 6676

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?