Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2022)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2022, og statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - august 2022: Innvilgede arbeidsillatelser 1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Totalt
Afghanistan 0 0 1 0 4 0 4 1 10
Albania 1 2 20 23 14 20 9 3 92
Algerie 2 1 1 3 1 0 2 5 15
Andre4 5 7 7 7 10 12 15 11 74
Argentina 9 4 63 45 43 18 6 72 260
Armenia 0 0 2 2 1 1 1 0 7
Aserbajdsjan 5 1 2 1 2 4 3 1 19
Australia 14 9 20 5 20 7 10 9 94
Bangladesh 4 5 3 3 5 21 8 6 55
Belarus 23 26 30 7 25 30 16 26 183
Bolivia 1 4 1 0 0 0 0 0 6
Bosnia-Hercegovina 2 6 7 6 6 21 5 15 68
Brasil 20 13 10 12 17 15 15 19 121
Canada 15 12 11 8 8 16 15 20 105
Chile 2 2 4 3 6 0 3 1 21
Colombia 3 1 2 10 8 7 6 8 45
Costa Rica 0 0 1 1 1 5 1 1 10
Cuba 0 1 2 1 0 2 1 0 7
Ecuador 1 3 0 0 4 2 2 1 13
Egypt 2 6 6 4 1 2 5 8 34
Etiopia 1 0 3 1 1 3 1 1 11
Filippinene 41 39 108 89 59 62 41 63 502
Georgia 0 1 0 1 0 1 2 2 7
Ghana 1 5 5 5 5 6 3 4 34
Honduras 0 1 0 0 0 1 1 2 5
India 139 138 201 72 95 82 277 173 1177
Indonesia 5 8 3 3 3 3 6 9 40
Iran 26 11 24 21 11 18 42 57 210
Israel 1 0 0 1 0 4 1 2 9
Japan 3 4 5 6 4 7 9 7 45
Jemen 1 1 0 0 2 0 1 0 5
Kambodsja 0 0 0 10 0 0 0 0 10
Kasakhstan 1 0 1 1 2 5 4 1 15
Kenya 1 1 28 5 3 3 4 6 51
Kina 17 25 14 24 23 14 37 37 191
Kirgisistan 1 3 1 0 0 0 0 0 5
Kosovo 5 6 21 20 14 14 21 56 157
Laos 0 0 0 0 0 1 0 4 5
Libanon 0 1 5 4 0 4 5 2 21
Malawi 0 0 0 0 0 3 0 3 6
Malaysia 3 8 6 2 0 6 13 6 44
Marokko 2 0 2 2 2 4 2 6 20
Mexico 6 0 7 9 10 12 12 9 65
Moldova 0 2 12 0 1 0 8 0 23
Montenegro 4 0 2 5 0 2 2 3 18
Mosambik 0 1 3 0 2 0 0 2 8
Myanmar 1 0 1 0 1 2 0 1 6
Nepal 15 16 32 55 7 17 18 18 178
New Zealand 0 1 16 3 19 4 4 13 60
Nigeria 6 6 7 4 6 6 10 9 54
Nord-Makedonia 2 0 4 8 0 11 7 15 47
Pakistan 15 12 29 21 21 18 43 53 212
Peru 1 1 0 0 4 2 6 1 15
Russland 30 30 11 17 27 18 56 52 241
Serbia 14 25 59 28 33 59 39 54 311
Singapore 2 3 3 5 0 2 2 4 21
Sri Lanka 1 4 9 4 2 11 6 16 53
Statsløs 2 0 0 0 1 1 1 0 5
Storbritannia 55 97 99 78 102 58 86 89 664
Syria 1 2 0 0 0 1 0 1 5
Sør-Afrika 7 9 6 7 7 8 8 13 65
Sør-Korea 2 6 4 13 4 5 4 9 47
Tanzania 0 1 2 1 2 1 1 11 19
Thailand 14 63 37 24 42 66 52 19 317
Tunisia 2 2 3 1 0 1 2 2 13
Tyrkia 11 10 14 18 4 28 19 24 128
Uganda 1 0 10 1 4 0 5 3 24
Ukraina 141 130 111 45 31 40 37 32 567
USA 32 58 39 23 36 24 54 57 323
Usbekistan 0 0 2 3 0 2 2 2 11
Venezuela 1 3 1 2 3 1 4 3 18
Vietnam 6 29 259 212 265 120 46 44 981
Zimbabwe 0 1 4 3 1 3 3 0 15
Totalt 729 867 1406 998 1035 947 1134 1207 8323

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?