Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2020)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2020, og statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2020: Innvilgede arbeidsillatelser 1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt
Albania 2 2 1 0 2 13 8 4 5 3 2 0 42
Algerie 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 8
Andre4 8 10 3 0 7 4 7 5 5 3 3 2 57
Argentina 9 22 6 1 2 1 2 6 3 9 7 10 78
Armenia 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 5
Aserbajdsjan 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6
Australia 15 23 8 3 11 4 8 7 14 18 9 5 125
Bangladesh 4 6 0 0 0 0 3 3 2 1 1 3 23
Bosnia-Hercegovina 4 2 5 1 6 1 9 6 9 2 4 3 52
Brasil 13 17 3 5 14 4 5 16 14 10 8 10 119
Canada 18 33 11 0 9 6 13 20 18 11 8 11 158
Chile 0 2 1 1 1 0 2 3 1 2 0 0 13
Colombia 3 2 2 0 4 5 1 4 6 1 5 2 35
Costa Rica 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 5
Ecuador 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 7
Egypt 6 3 1 0 0 1 4 4 4 3 7 2 35
Etiopia 2 3 3 0 1 0 0 5 3 3 2 0 22
Filippinene 44 52 19 2 11 17 9 23 11 8 14 7 217
Georgia 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 6
Ghana 2 6 0 1 1 2 2 2 4 1 2 1 24
Honduras 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 7
Hviterussland 17 12 7 0 9 17 26 3 13 5 5 8 122
India 156 135 75 11 83 43 53 94 108 63 53 59 933
Indonesia 5 5 1 0 4 0 1 5 3 3 10 2 39
Irak 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5
Iran 12 24 10 2 13 6 14 26 17 16 15 11 166
Israel 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 6
Japan 8 20 4 0 3 2 6 4 7 1 3 1 59
Jordan 0 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6
Kambodsja 1 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 7
Kamerun 1 2 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 8
Kasakhstan 2 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 1 9
Kenya 0 57 1 0 1 2 2 0 4 1 0 0 68
Kina 42 14 19 3 85 9 37 38 37 15 22 11 332
Kosovo 2 4 1 0 2 3 3 4 11 4 2 1 37
Laos 0 0 0 0 0 5 0 0 1 7 0 0 13
Libanon 0 0 1 0 1 0 2 2 0 1 0 2 9
Malawi 0 11 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14
Malaysia 4 2 1 0 3 2 0 0 1 1 1 0 15
Marokko 0 0 1 0 3 0 2 0 1 1 0 0 8
Mexico 5 4 1 0 2 2 8 6 2 8 4 3 45
Mongolia 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5
Montenegro 3 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 2 11
Nepal 8 31 8 2 3 1 13 11 11 12 5 2 107
New Zealand 2 7 3 1 2 4 2 7 0 3 0 3 34
Nigeria 6 1 0 0 1 3 1 3 3 1 1 7 27
Nord-Makedonia 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 5 2 14
Pakistan 25 11 9 1 9 4 10 14 26 9 12 8 138
Peru 0 3 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 8
Russland 37 20 8 1 9 16 23 14 32 17 13 9 199
Serbia 56 38 17 2 19 7 20 22 34 18 16 31 280
Singapore 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 3 0 9
Sri Lanka 3 3 0 0 1 0 2 1 2 2 1 1 16
Statsløs 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0 7
Syria 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 6
Sør-Afrika 4 12 1 0 3 2 8 2 8 4 2 1 47
Sør-Korea 3 6 3 0 74 2 3 14 11 27 2 2 147
Tanzania 0 16 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 21
Thailand 14 28 16 0 77 23 3 5 7 4 4 0 181
Tunisia 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 12
Tyrkia 16 9 3 1 7 4 7 15 10 12 10 7 101
Uganda 0 11 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 14
Ukraina 71 130 93 7 133 51 64 36 85 39 57 64 830
USA 53 39 18 3 26 16 34 29 50 38 24 34 364
Venezuela 3 2 1 1 3 0 0 2 2 2 1 1 18
Vietnam 64 131 143 1 601 107 42 13 15 2 2 5 1126
Zimbabwe 0 4 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 9
Totalt 764 991 524 51 1253 400 482 493 618 407 353 340 6676

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?