Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgerskap og oppholdsgrunnlaget til personen i Norge (2022)


Tabellen viser tillatelser ved familiegjenforening/-etablering med et familiemedlem i Norge, statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, statsborgerskapet til familiemedlemmet i Norge og hvilken oppholdstillatelse familiemedlemmet eventuelt har.
Tabellen laster inn data
Januar - oktober 2022: Innvilgede familietillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Totalt
Afghanistan 26 15 12 64 95 32 23 29 20 18 334
Albania 3 8 9 3 5 7 10 4 4 5 58
Algerie 0 2 4 1 0 1 5 4 3 1 21
Andre4 3 6 4 6 8 8 3 7 10 9 64
Angola 0 1 3 1 0 0 0 4 0 0 9
Argentina 2 5 7 0 1 4 4 5 1 1 30
Armenia 0 0 0 0 0 0 4 3 1 1 9
Aserbajdsjan 1 0 2 0 3 2 0 1 2 1 12
Australia 15 7 6 9 6 14 12 19 18 9 115
Bangladesh 3 7 12 5 7 6 26 116 26 10 218
Belarus 2 6 6 8 18 11 2 6 4 8 71
Bolivia 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 5
Bosnia-Hercegovina 5 6 9 7 9 7 12 7 6 7 75
Brasil 21 22 22 16 18 24 19 12 18 14 186
Burundi 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 6
Canada 9 8 11 10 9 7 14 7 11 7 93
Chile 3 2 5 2 2 1 1 4 2 3 25
Colombia 2 6 9 1 4 5 6 5 13 8 59
Costa Rica 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 7
Cuba 2 2 2 0 2 3 2 2 2 4 21
Dem. Rep. Kongo (DRC) 9 7 10 2 10 6 14 1 15 13 87
Dominikanske Republikk 0 1 1 0 2 0 0 1 0 3 8
Ecuador 2 0 2 0 1 4 2 0 0 2 13
Egypt 3 4 14 3 16 5 12 8 4 11 80
Eritrea 41 26 43 21 45 45 50 55 33 41 400
Etiopia 10 6 23 7 18 7 5 12 15 14 117
Filippinene 47 37 71 47 85 76 62 70 72 72 639
Gambia 0 1 2 0 0 0 1 1 2 3 10
Ghana 2 7 2 8 8 7 5 8 2 3 52
Guatemala 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5
Honduras 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 6
India 84 117 143 89 99 130 156 107 78 89 1092
Indonesia 6 1 6 10 10 2 5 17 10 5 72
Irak 3 8 4 5 3 5 5 3 10 2 48
Iran 8 19 26 20 17 18 33 95 47 31 314
Israel 0 1 1 2 0 5 0 0 0 0 9
Japan 7 3 6 10 6 7 4 2 7 3 55
Jemen 4 1 2 0 4 3 4 0 0 1 19
Jordan 0 0 2 1 0 1 9 3 0 1 17
Kambodsja 1 2 1 0 0 2 0 1 3 1 11
Kamerun 0 1 1 3 4 0 4 0 0 5 18
Kasakhstan 0 0 1 1 1 10 4 3 0 7 27
Kenya 2 4 3 5 4 2 10 4 5 8 47
Kina 27 8 15 11 8 7 18 20 15 12 141
Kirgisistan 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 5
Kosovo 6 8 13 3 18 13 7 9 6 12 95
Libanon 0 1 4 2 2 5 0 5 1 1 21
Malaysia 1 6 8 2 0 9 6 7 6 4 49
Marokko 11 6 2 7 7 9 5 8 7 3 65
Mexico 6 3 2 7 5 6 4 7 8 6 54
Mongolia 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 5
Montenegro 1 0 2 1 1 0 1 0 1 1 8
Myanmar 0 2 0 3 4 1 1 3 5 1 20
Nepal 5 14 18 11 9 14 10 28 19 15 143
Nicaragua 1 1 1 2 0 0 1 1 0 1 8
Nigeria 3 8 12 3 6 9 5 7 8 19 80
Nord-Makedonia 4 3 0 12 4 12 3 6 2 5 51
Pakistan 28 23 63 36 32 50 62 75 65 86 520
Peru 0 1 4 2 3 2 3 3 2 2 22
Russland 10 17 31 26 42 28 46 67 33 33 333
Rwanda 1 1 0 0 1 1 0 1 2 1 8
Serbia 19 22 26 20 27 17 28 26 16 34 235
Singapore 1 1 2 2 0 1 0 3 4 0 14
Somalia 5 10 15 5 10 9 7 8 9 22 100
Sri Lanka 1 3 10 4 13 6 7 18 5 8 75
Statsløs 2 7 4 2 1 5 3 4 4 8 40
Storbritannia 48 49 22 25 29 43 26 25 38 36 341
Sudan 2 12 5 4 3 4 8 9 9 10 66
Syria 70 68 74 35 93 107 117 84 85 123 856
Sør-Afrika 7 6 11 9 4 0 1 7 4 3 52
Sør-Korea 2 1 3 19 5 4 2 7 4 4 51
Sør-Sudan 1 1 1 0 1 3 1 0 0 2 10
Tanzania 0 2 1 2 2 0 0 3 0 1 11
Thailand 35 38 41 37 51 48 23 58 41 31 403
Tunisia 3 2 5 2 0 0 2 3 1 9 27
Tyrkia 15 24 24 23 32 31 30 22 21 30 252
Uganda 2 4 4 1 5 3 3 5 3 2 32
Ukraina 14 44 50 21 20 24 15 8 5 10 211
USA 46 47 40 34 33 23 36 39 54 58 410
Usbekistan 0 2 0 1 1 2 2 1 1 1 11
Venezuela 0 1 4 7 6 1 4 0 0 0 23
Vietnam 7 6 21 12 9 8 11 11 13 8 106
Totalt 711 801 1033 765 1011 976 1032 1221 942 1026 9518

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?