EØS-registreringer etter statsborgerskap og måned (2021)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2021 for å arbeide, studere eller bo med familien i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg, og hvilken måned de registrerte seg.
Tabellen laster inn data
Januar - november 2021: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og måned.
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Totalt
Belgia 14 26 40 8 9 8 10 42 66 43 22 288
Bulgaria 45 48 32 34 19 42 15 50 53 85 62 485
Estland 15 25 37 33 39 28 15 24 31 27 34 308
Frankrike 80 230 139 51 42 30 37 203 366 187 123 1488
Hellas 46 48 48 32 27 25 20 49 52 63 62 472
Irland 7 9 13 8 8 11 9 25 19 22 17 148
Italia 95 149 114 52 41 50 36 108 228 177 119 1169
Kroatia 19 44 23 28 21 28 21 14 24 49 45 316
Kypros 0 3 1 1 1 1 1 4 1 1 2 16
Latvia 95 78 140 93 85 70 39 99 107 122 133 1061
Litauen 197 188 255 263 267 248 120 196 223 270 313 2540
Luxembourg 2 1 2 0 0 0 0 2 2 2 0 11
Malta 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 4
Nederland 47 56 43 29 26 22 33 123 142 111 70 702
Polen 450 547 833 769 622 553 330 561 587 584 739 6575
Portugal 46 53 38 22 30 46 23 51 76 92 69 546
Romania 95 125 123 112 86 126 86 138 122 144 159 1316
Slovakia 30 38 38 29 18 19 10 25 16 38 48 309
Slovenia 3 4 0 1 1 2 6 5 5 6 5 38
Spania 106 150 101 83 94 81 75 193 286 245 184 1598
Sveits 5 19 6 2 8 9 9 22 41 19 18 158
Tsjekkia 22 28 22 24 16 9 14 39 36 28 30 268
Tyskland 228 344 213 83 93 73 60 415 585 497 254 2845
Ungarn 22 30 33 22 17 19 12 40 34 39 42 310
Østerrike 9 30 21 7 9 8 9 32 42 30 16 213
Totalt 1678 2273 2316 1787 1579 1509 990 2460 3145 2881 2566 23184

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?