EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2023)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2023 for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg.
Tabellen laster inn data
Januar - august 2023: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og innvandringsgrunn
Statsborgerskap Arbeid Familie Utdanning Egne midler Totalt
Belgia 83 33 86 5 207
Bulgaria 284 90 8 2 384
Estland 110 23 10 0 143
Frankrike 377 84 459 23 943
Hellas 321 129 36 2 488
Irland 77 12 18 17 124
Italia 538 115 265 12 930
Kroatia 181 67 6 1 255
Kypros 14 5 0 0 19
Latvia 529 155 11 3 698
Liechtenstein 0 0 1 0 1
Litauen 1204 316 16 3 1539
Luxembourg 4 0 2 0 6
Malta 5 2 4 1 12
Nederland 235 97 221 33 586
Polen 3971 999 70 18 5058
Portugal 457 59 26 6 548
Romania 869 201 36 7 1113
Slovakia 182 38 28 0 248
Slovenia 22 2 10 0 34
Spania 739 136 179 16 1070
Sveits 63 14 58 14 149
Tsjekkia 140 23 82 3 248
Tyskland 574 201 729 80 1584
Ungarn 199 93 31 4 327
Østerrike 40 12 70 3 125
Totalt 11218 2906 2462 253 16839

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?