EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2022)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2022 for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg.
Tabellen laster inn data
Januar - juli 2022: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål.
Statsborgerskap Arbeid Familie Utdanning Egne midler Totalt
Belgia 39 16 50 4 109
Bulgaria 266 46 5 2 319
Estland 87 18 5 0 110
Frankrike 262 55 267 24 608
Hellas 268 92 23 2 385
Irland 55 6 13 3 77
Italia 382 104 212 17 715
Kroatia 205 55 6 0 266
Kypros 8 0 1 0 9
Latvia 452 182 2 2 638
Liechtenstein 0 0 1 0 1
Litauen 1043 324 7 6 1380
Luxembourg 2 0 1 0 3
Malta 3 0 0 0 3
Nederland 196 72 143 33 444
Polen 2610 814 56 9 3489
Portugal 316 71 25 3 415
Romania 808 168 19 5 1000
Slovakia 143 23 13 0 179
Slovenia 16 2 9 0 27
Spania 569 114 120 10 813
Sveits 49 8 41 8 106
Tsjekkia 95 23 39 3 160
Tyskland 436 180 474 74 1164
Ungarn 104 33 15 1 153
Østerrike 32 10 38 1 81
Totalt 8446 2416 1585 207 12654

Kilde: Utlendingsdirektoratet(UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?