EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2021)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2021 for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg.
Tabellen laster inn data
Januar - november 2021: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål.
Statsborgerskap Arbeid Familie Utdanning Egne midler Totalt
Belgia 69 24 190 5 288
Bulgaria 342 121 12 8 483
Estland 246 44 15 2 307
Frankrike 354 144 923 63 1484
Hellas 263 157 46 2 468
Irland 87 11 36 14 148
Italia 466 123 539 34 1162
Kroatia 233 67 10 6 316
Kypros 9 2 4 1 16
Latvia 809 224 22 1 1056
Litauen 1912 577 31 6 2526
Luxembourg 2 1 8 0 11
Malta 3 0 1 0 4
Nederland 279 90 288 42 699
Polen 4769 1630 115 30 6544
Portugal 379 87 66 7 539
Romania 977 264 57 9 1307
Slovakia 208 42 54 4 308
Slovenia 21 9 7 0 37
Spania 844 212 511 26 1593
Sveits 50 15 80 13 158
Tsjekkia 132 23 101 7 263
Tyskland 738 312 1655 135 2840
Ungarn 173 87 46 4 310
Østerrike 79 15 107 12 213
Totalt 13444 4281 4924 431 23080

Kilde: Utlendingsdirektoratet(UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?