Dublinanmodninger (2015)


Tabellen viser hvor mange ganger Norge har anmodet et annet land om å ta ansvar for en asylsøker (utgående) og hvor mange ganger et annet land har anmodet Norge om å ta ansvar for en asylsøker (innkommende). Se mer info under tabellen.
Tabellen laster inn data
Antall dublinanmodninger1 etter dublinland og utgående/innkommende anmodning, Januar - desember 2015.
DublinlandUtgåendeInnkommende
Belgia 20 36
Bulgaria 186 3
Danmark 63 108
Estland 3 0
Finland 11 59
Frankrike 85 217
Hellas 0 31
Irland 1 1
Island 0 24
Italia 697 39
Kroatia 6 2
Kypros 14 4
Latvia 2 1
Liechtenstein 0 6
Litauen 23 0
Luxembourg 1 5
Malta 13 5
Nederland 18 46
Polen 62 3
Portugal 4 0
Romania 8 2
Slovakia 3 1
Slovenia 21 0
Spania 91 0
Storbritannia 11 62
Sveits 46 60
Sverige 147 370
Tsjekkia 12 3
Tyskland 699 501
Ungarn 916 2
Østerrike 130 57
Total 3293 1648

 

1Dublin III-forordningen (eksternt nettsted) regulerer hvilken stat som er ansvarlig for å behandle en søknad om beskyttelse (asylsøknad). Dublin-samarbeidet består av 32 stater. 28 EU-stater samt Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Formålet med samarbeidet er å sikre at kun én stat i samarbeidet behandler en asylsøknad, samt avklare ansvarlig stat så raskt som mulig for å sikre effektiv behandling av søknaden.
Etablering av ansvaret skjer gjennom at en stat sender en anmodning om å ta ansvar til den staten den mener er ansvarlig i henhold til kriteriene i Dublin III-forordningen. Den anmodede staten må ta stilling til om den aksepterer ansvar eller ikke.
Denne statistikken viser hvor mange anmodninger Norge har sendt til en annen stat (utgående), og hvor mange anmodninger Norge har mottatt (innkommende).

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?