Dublinanmodninger 2018


Tabellen viser hvor mange ganger Norge har anmodet et annet land om å ta ansvar for en asylsøker (utgående) og hvor mange ganger et annet land har anmodet Norge om å ta ansvar for en asylsøker (innkommende). Se mer info under tabellen.
Tabellen laster inn data
Antall dublinanmodninger1 etter dublinland, utgående/innkommende anmodning og status, Januar - desember 2018.
DublinlandUtgåendeUtgående akseptUtgående avslagUtgående til behandlingInnkommendeInnkommende akseptInnkommende avslagInnkommende til behandling
Belgia 11 9 1 1 50 27 23 0
Bulgaria 7 4 1 2 3 1 2 0
Danmark 14 12 2 0 22 16 5 1
Estland 2 2 0 0 0 0 0 0
Finland 11 11 0 0 16 10 6 0
Frankrike 25 22 3 0 637 264 369 4
Hellas 541 5 424 112 66 30 34 2
Irland 1 1 0 0 5 5 0 0
Island 4 3 0 1 11 6 5 0
Italia 98 87 5 6 106 59 45 2
Kroatia 0 0 0 0 1 0 1 0
Kypros 0 0 0 0 8 1 7 0
Latvia 3 3 0 0 4 4 0 0
Litauen 4 4 0 0 0 0 0 0
Luxembourg 0 0 0 0 9 4 5 0
Malta 0 0 0 0 9 0 9 0
Nederland 11 9 2 0 29 18 10 1
Polen 13 13 0 0 2 0 2 0
Portugal 29 29 0 0 8 5 3 0
Romania 2 1 1 0 1 0 1 0
Slovakia 1 1 0 0 2 0 2 0
Slovenia 5 5 0 0 0 0 0 0
Spania 30 15 13 2 0 0 0 0
Storbritannia 5 2 1 2 82 33 49 0
Sveits 7 6 1 0 21 8 13 0
Sverige 52 48 2 2 126 100 24 2
Tsjekkia 13 11 0 2 2 0 1 1
Tyskland 59 49 10 0 743 522 213 8
Ungarn 18 7 8 3 0 0 0 0
Østerrike 3 3 0 0 25 6 19 0
Total 969 362 474 133 1988 1119 848 21

 

1Dublin III-forordningen (eksternt nettsted) regulerer hvilken stat som er ansvarlig for å behandle en søknad om beskyttelse (asylsøknad). Dublin-samarbeidet består av 32 stater. 28 EU-stater samt Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Formålet med samarbeidet er å sikre at kun én stat i samarbeidet behandler en asylsøknad, samt avklare ansvarlig stat så raskt som mulig for å sikre effektiv behandling av søknaden.
Etablering av ansvaret skjer gjennom at en stat sender en anmodning om å ta ansvar til den staten den mener er ansvarlig i henhold til kriteriene i Dublin III-forordningen. Den anmodede staten må ta stilling til om den aksepterer ansvar eller ikke.
Denne statistikken viser hvor mange anmodninger Norge har sendt til en annen stat (utgående), og hvor mange anmodninger Norge har mottatt (innkommende). Den viser også hvor mange av anmodningene som er henholdsvis akseptert, avslått eller til behandling. Derimot viser ikke statistikken hvor mange søkere som har fått sin søknad avslått etter at ansvar er etablert eller hvor mange søkere som faktisk er returnert fra eller til Norge.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?