Besøksvisum innvilget i første instans etter vedtaksinstans (2023)


Tabellen viser hvor mange som fikk besøksvisum i 2023, etter den første behandlingen av søknaden sin. Tallene viser også hvilken ambassade eller hvilket konsulat som innvilget søknaden, og hvor stor andel av de som søkte som fikk besøksvisum.
Tabellen laster inn data
Besøksvisum innvilget i første instans etter vedtaksinstans, 2023.
Vedtaksinstans Innvilgelse Innvilgesesprosent
Bangkok ambassade 22658 90 %
New Delhi ambassade 18887 85 %
Beijing ambassade 8828 95 %
Shanghai generalkonsulat 8639 93 %
Abu Dhabi ambassade 7674 74 %
London ambassade 5384 90 %
Guangzhou generalkonsulat 4438 94 %
Ankara ambassade 3827 77 %
Pretoria ambassade 3668 89 %
New York generalkonsulat 3409 83 %
Accra ambassade 1622 36 %
Nairobi ambassade 1589 72 %
Amman ambassade 1435 44 %
Utlendingsdirektoratet 1405 61 %
Moskva ambassade 401 77 %
Sysselmesteren på Svalbard 306 100 %
Canberra ambassade 287 88 %
Øst politidistrikt 31 100 %
Sør-Øst politidistrikt 9  
Vest politidistrikt 6  
Havanna ambassade 5  
Møre og Romsdal politidistrikt 4  
Nordland politidistrikt 4  
Troms politidistrikt 3  
Finnmark politidistrikt 1  
Roma ambassade 1  
Total 94521 83 %

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?