Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2020)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Desember 2020: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad.
Statsborgerskap Med tillatelse skal bosettes Med tillatelse skal ikke bosettes Med søknad til behandling Med avslag til klagebehandling Henlagt/trukket/ukjent Med utreiseplikt* Total
Afghanistan 16 24 12 19 8 28 107
Albania 1 0 1 5 0 8 15
Algerie 1 0 1 1 0 2 5
Angola 0 1 2 6 0 1 10
Colombia 8 3 1 7 0 11 30
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 0 1 0 4 5
Elfenbenskysten 0 0 0 4 0 3 7
Eritrea 48 18 11 22 13 129 241
Etiopia 29 32 8 23 16 140 248
Ghana 7 0 0 0 0 0 7
Irak 17 9 12 29 1 76 144
Iran 11 17 17 47 0 108 200
Jemen 2 0 9 2 0 1 14
Kina 1 4 0 1 0 4 10
Kirgisistan 0 1 0 0 0 4 5
Libya 0 0 1 3 0 4 8
Marokko 0 0 0 1 0 4 5
Myanmar 0 0 0 3 0 2 5
Nigeria 2 3 3 1 1 3 13
Norge 0 0 0 0 13 0 13
Pakistan 0 0 6 5 0 3 14
Peru 0 0 0 0 0 11 11
Russland 0 0 1 8 1 27 37
Rwanda 0 0 1 4 0 0 5
Somalia 13 16 5 5 5 41 85
Statsløs 0 6 14 10 1 35 66
Sudan 0 0 1 6 0 2 9
Syria 41 1 161 4 3 15 225
Tyrkia 14 8 45 19 1 6 93
Ukraina 0 0 0 2 0 12 14
Usbekistan 0 0 5 0 0 2 7
Venezuela 2 0 0 1 0 7 10
Vietnam 0 4 0 2 0 0 6
Andre1 2 9 9 25 2 36 83
Totalt 215 156 326 266 65 729 1757

*Beboere i asylmottak som har fått avslag på asylsøknaden hvor vedtaket kan iverksettes.
1Samlekategori for statsborgerskap med færre enn 5 personer registrert som beboere i mottak.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?