Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall for enslige mindreårige asylsøkere (2018)


Tabellen viser de ulike utfallene av søknader (behandlet i 2018) fra personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge, og som var under 18 år på vedtakstidspunktet.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
januar - desember 2018 - Asylvedtak for enslige mindreårige i UDI(første instans) etter statsborgerskap og utfall.
StatsborgerskapKonvensjonsflyktning (Asyl)Annen FlyktningsstatusHumanitære grunnerEMA begrensetAvslagDublin III-forordningTrygt 3dje landTrukket / henlagtTotaltInnvilgelsesandel realitetsbehandlet %*Innvilgelsesandel alle%**
Afghanistan 14 15 13 4 1 0 1 0 48 89 88
Albania 0 0 0 0 1 2 0 1 4 0 0
Angola 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Dem. Rep. Kongo (DRC) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Eritrea 38 0 0 0 0 0 1 0 39 100 97
Etiopia 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50 50
Gambia 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Guinea 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Irak 0 0 1 0 1 0 0 0 2 50 50
Iran 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Marokko 0 0 0 0 0 1 0 3 4 0 0
Pakistan 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100 100
Somalia 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Sri Lanka 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100 100
Statsløs 3 0 0 0 0 0 0 0 3 100 100
Sudan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Syria 20 0 0 0 0 0 1 0 21 100 95
USA 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100 100
Total 79 15 17 6 4 4 3 6 134 92 83

*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.

**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?