Asylsøknader enslige mindreårige asylsøkere etter statsborgerskap og måned (2008)


Tabellen viser hvor mange personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2008. Tallene viser også hvilket statsborgerskap de har. 
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2008: Enslige mindreårige asylsøkere etter statsborgerskap og måned.
StatsborgerskapJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDesTotalt
Afghanistan 20 31 25 19 31 25 70 75 76 39 64 104 579
Albania 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Algerie 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 5
Angola 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Aserbajdsjan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Burundi 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Eritrea 5 7 2 3 4 5 5 10 11 4 8 4 68
Etiopia 2 1 0 1 2 2 1 3 6 1 0 2 21
Gambia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Ghana 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
India 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 3 10
Irak 15 17 23 22 19 15 34 42 49 43 38 47 364
Iran 2 0 1 1 0 3 3 4 3 3 6 2 28
Jemen 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 6
Kamerun 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Kenya 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Kina 0 0 0 2 0 1 0 2 3 3 0 0 11
Kongo (Brazzaville) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Libanon 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Libya 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Makedonia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Marokko 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Nicaragua 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Niger 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Nigeria 0 1 2 0 0 1 1 0 1 2 1 2 11
Russland 5 0 2 0 1 6 3 5 7 1 2 1 33
Rwanda 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Serbia 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Somalia 4 7 3 1 9 11 16 18 12 20 8 8 117
Sri Lanka 2 8 7 4 8 4 3 7 8 3 2 3 59
Statsløs 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 2 0 9
Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Syria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sør-Korea 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tadsjikistan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tunisia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Usbekistan 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Vietnam 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Zimbabwe 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Totalt 61 78 72 58 75 82 144 171 187 129 137 180 1374

Fant du det du lette etter?