Asylsøknader enslige mindreårige asylsøkere (2020)


Tabellen viser hvor mange personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2020. Tallene viser også hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2020: Enslige mindreårige asylsøkere1 etter statsborgerskap og måned.
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt
Afghanistan 6 3 1 0 1 3 3 5 2 4 0 1 29
Albania 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Eritrea 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Ghana 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Guinea 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Irak 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Iran 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Jemen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Libya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Marokko 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Statsløs 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sverige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Syria 8 6 2 0 0 2 4 4 5 3 0 4 38
Tchad 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totalt 15 13 7 0 3 5 10 10 8 9 2 7 89

1Enslig mindreårig asylsøker (EMA) er en asylsøker som oppgir å være under 18 år, og som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?