Utenlandsk arbeidskraft i sikte? (2008)


Hvordan kommunikasjon kan brukes for å rekruttere flere kloke hoder til Norge?

Last ned hele rapporten

Utenlandsk arbeidskraft i sikte? Hvordan kommunikasjon kan brukes for å rekruttere flere kloke hoder til Norge? (pdf, 705 kB)

Sammendrag

Det er mangel på høyt kvalifisert arbeidskraft i Norge, og vi har behov for å rekruttere fagspesialister fra utlandet. Disse arbeidstakerne er ettertraktet i mange land, og det er sterk konkurranse om dem. 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har på oppdrag fra UDI undersøkt blant annet hvilken informasjon målgruppene har behov for og hvilke preferanser de har når det gjelder informasjonskanaler.

UDI ønsket at prosjektet skulle ta utgangspunkt i fire ulike land, to innenfor og to utenfor EU. Ut fra visse kriterier og i samråd med oppdragsgiver, ble følgende land valgt: Tyskland, Romania, Russland og India. Aktuelle yrkeskategorier har særlig vært ingeniører, IT-eksperter og helsepersonell. 

I undersøkelsen er hovedvekten lagt på kvalitative metoder i form av enkeltintervjuer og fokusgrupper. I de fire landene har vi intervjuet ansatte ved de norske utenriksstasjonene og Innovasjon Norge, rekrutteringsfirmaer, arbeidssøkere og studenter og ansatte ved universiteter og høyskoler.

Vi har også gjennomført fokusgrupper og intervjuer i Norge, bl.a. med internasjonale studenter, arbeidsinnvandrere, rekrutteringsfirmaer og bedrifter. Alt i alt har vi gjennomført 14 fokusgrupper og 48 intervjuer og samtaler. Det er også gjort en kvantitativ undersøkelse i form av spørreskjemaer, som ble delt ut til personer som søker om arbeidstillatelse ved utenriksstasjonene i de fire landene. Vi mottok kun 28 utfylte skjemaer, hovedsakelig fra India, og har derfor lagt mindre vekt på disse resultatene.

Bestilt av: UDI

Utført av: Difi 

Fant du det du lette etter?