On equal terms? (2009)


An evaluation of the Norwegian au pair scheme.

Last ned hele rapporten

On equal terms? An evaluation of the Norwegian au pair scheme (pdf, 979 kB)

Sammendrag

Rapporten er resultatet av en evaluering av den norske au pair-ordningen. Målsetningen med studien har vært å gi en helhetlig evaluering av au pair-ordningen, og å vurdere om (og om ja, hvordan) de opprinnelige formålene med ordningen, som de er definert i den europeiske avtalen om ansettelse av «au pair» av 1969, kan opprettholdes.

Videre hadde evalueringen til hensikt å vurdere om endringene som ble innført 15. oktober 2007 har vært vellykkede. Evalueringen innbefatter også en kortfattet sammenligning mellom reguleringen av den norske au pair ordningen og ordningene i Storbritannia, Danmark og Polen.

Utført av: Fafo

Bestilt av: UDI

Fant du det du lette etter?