Missing. Asylum Seekers Who Leave Reception Centres in Norway (2012)


Asylsøkere som forsvinner fra mottak har figurert i den norske innvandringsdebatten de siste årene. Hva kjennetegner de som forsvinner?

Last ned hele rapporten

Missing. Asylum Seekers Who Leave Reception Centers in Norway (pdf, 1,4 MB)

Sammendrag

Asylsøkere som forsvinner fra mottak har figurert i den norske innvandringsdebatten de siste årene. Lite kunnskap har imidlertid blitt produsert om denne gruppen. Det er en utbredt oppfatning om at disse personene «vet vi ingenting om». Denne rapporten er et første skritt i retning av en mer informert debatt på området. Hva kjennetegner de som forsvinner?

Rapporten er basert på tall fra Utlendingsdatabasen (UDB) og studerer samtlige asylsøkere som var innom norske mottak mellom januar 2008 og januar 2011. Drøyt 47 000 asylsøkere var registrert i løpet av de tre årene. Noe over 9000 av disse forlot mottakene uten å oppgi ny adresse.

Analysen viser at en av fem av asylsøkere ble registrert som forsvunnet og at det finnes mer informasjon om denne gruppen enn det den offentlige debatten kan tyde på.

Resultatene viser også en rekke faktorer som øker sannsynligheten for at en person forsvinner fra mottak. Blant disse var det å ikke ha familie eller barn, være mann, ha avslag og ha en såkalt Dublin sak. Nasjonalitet hadde også betydning. Et interessant funn var at det å ha bakgrunn fra de fleste av de store asyllandene (Eritrea, Somalia, Afghanistan og Russland) ga en lavere sannsynlighet for å forsvinne.

Av de rundt 9000 asylsøkerne som ble registrert som forsvunnet i løpet av de tre årene, returnerte ca 2000 fra Norge (frivillig eller med tvang). Ytterligere 500 fikk oppholdstillatelse. For de resterende ca 6500 (tidligere) asylsøkerne hadde norske myndigheter mer enn et minimum av informasjon.

Det er med andre ord ikke riktig at «vi» ikke vet noe om asylsøkerne som forsvinner fra mottak. Det som er riktig er at vi vet lite om hva som skjer med de fleste av dem etter at de forsvinner.

Rapporten er skrevet på engelsk.

Utført av: ISF

Bestilt av: UDI

Fant du det du lette etter?