Kunnskapsoppsummering om arbeidsinnvandrere fra tredjeland (2021)


Hvorfor velger arbeidsinnvandrere noen land fremfor andre, og hvorfor velger de eventuelt å bli?

Kunnskapsoppsummeringen er en delrapport fra et større forskningsprosjekt om tilrettelegging av faglært arbeidsinnvandring fra tredjeland. Prosjektet skal finne frem til hvordan norske myndigheter på en mest mulig hensiktsmessig måte kan legge til rette for å tiltrekke seg faglært arbeidskraft fra tredjeland. Kunnskapsoppsummeringen har undersøkt hva vi vet om disse forholdene fra andre undersøkelser og studier.

Les rapporten

Arbeidsinnvandrere fra tredjeland – kunnskapsoppsummering (pdf, 730 kB)

Kort sammendrag med hovedfunn

Kunnskapsoppsummeringen har identifisert en rekke faktorer som har betydning for arbeidsinnvandreres valg av land. Følgende faktorer er relevante for alle vertsland:

 • karrieremuligheter
 • språk
 • nettverk
 • om landene er kjent for migrantene

I tillegg til faktorene over, kan følgende faktorer medvirke til at færre velger å komme til Norge:

 • sammenpresset lønnsstruktur
 • høye skatter og avgifter
 • føringer for arbeidsinnvandring

Følgende faktorer har betydning for at den kvalifiserte arbeidskraften blir værende i landet:

 • kunnskap om og tilknytning til landet
 • språk
 • muligheter for karriereutvikling
 • velferdsordninger
 • familie, venner og nettverk
 • ektefelles muligheter på det norske arbeidsmarkedet
 • innsatsen virksomhetene legger ned i å ta imot arbeidsinnvandrere

Følgende tiltak, basert på sammenlignbare lands erfaringer med å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft, kan medvirke til at arbeidsinnvandrere blir i landet:

 • muligheter for permanent oppholdstillatelse og familiegjenforening
 • tiltak for at arbeidsmigranter skal lære seg språket godt

Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet og Arbeids- og sosialdepartementet
Oppdragstaker: Fafo og Agenda Kaupang

Fant du det du lette etter?