Fritidsaktiviteter for barn på asylmottak (2011)


Last ned hele rapporten

Fritidsaktiviteter for barn på asylmottak (pdf, 2,9 MB)

Sammendrag

Rapporten er gjort på oppdrag av Justisdepartementet. Formålet med prosjektet var å skaffe kunnskap om aktivitetstilbudet til barn i asylmottak og hvordan aktivitetene finansieres og organiseres. Studien omfatter både enslige mindreårige asylsøkere og medfølgende asylsøkende barn, og ett funn er at det lokale tilbudet og engasjementet for å tilrettelegge for fritidstilbud er mindre overfor enslige mindreårige asylsøkere enn for barn i asylsøkende familier.

Bestilt av: Justisdepartementet

Utført av: Istitutt for samfunnsforskning, ISF

Fant du det du lette etter?