Evaluering av advokatordningen for asylsøkere (2012)


Formålet med denne undersøkelsen har vært å gi en evaluering av advokatordningen. Denne rapporten bygger på et bredt spekter av metodikk, både kvalitativt og kvantitativt.

Last ned hele rapporten

Evaluering av advokatordningen for asylsøkere (pdf, 2,3 MB)

Sammendrag

Formålet med denne undersøkelsen har vært å gi en evaluering av advokatordningen. Denne rapporten bygger på et bredt spekter av metodikk, både kvalitativt og kvantitativt. Siktemålet har vært å dekke et bredt utvalg av aktører som har en relasjon advokatordningen. Evalueringen bygger hovedsakelig på intervjuer, dokumentstudier og en survey mot advokater. Evalueringen inneholder en gjennomgang og vurderingen av organiseringen av advokatordningen og hvordan den fungerer i praksis.

Utført av: Oxford research 

Bestilt av: UDI

Fant du det du lette etter?