Different policies, different outcomes. The reception of Ukrainian refugees in Sweden and Norway (2023)


Sverige og Norge har valgt ulike strategier i møte med rekordhøye ankomsttall av ukrainske flyktninger. Dette policy-notatet diskuterer konsekvensene av denne politikken.

Sverige og Norge har valgt ulike innvandringspolitiske strategier i møte med ukrainske flytkninger. I dette policy-notatet diskuterer Fafo-forskerne Guri Tyldum, Ida Kjeøy og Ragna Lillevik konsekvensene av denne politikken. 

Forskerne spør om Sverige, ved å spare på kortsiktige utgifter til integreringstiltak, vil kunne møte mer omfattende utfordringer knyttet til fattigdom og marginalisering av en ny innvandrergruppe.

Les policy-notatet (på engelsk) her: 

Different policies, different outcomes. The reception of Ukrainian refugees in Sweden and Norway (eksternt nettsted) (Fafo, august 2023)

Fant du det du lette etter?