Assistert retur – en kunnskapsstatus (2018)


På vegne av UDI har Fafo gjennomgått og systematisert kunnskapen som foreligger gjennom flere år med forskning og evaluering på returfeltet.

Les rapporten

Last ned Assistert retur – en kunnskapsstatus (pdf, 887 kB)

Download project brief in English (pdf, 132 kB)

Hovedfunn

Rapporten er basert på et bredt og grundig litteratursøk og en gjennomgang av de relevante studiene som ble identifisert. Mange av studiene er gjennomført på oppdrag fra utlendingsmyndighetene, men andre viktige bidrag er også inkludert.

Virkning av returstøtte

Kvantitative analyser som søker å måle effekten av returstøtte, finner ofte at slik støtte er avgjørende. Studier som er basert på intervjuer med returnerte, peker på at returstøtten ikke oppleves og beskrives som avgjørende.

Andre faktorer som påvirker returbeslutningen

Gjennomgangen viser at studier har identifisert flere andre faktorer som har betydning for returbeslutningen, som situasjonen i oppholdslandet, situasjonen i opprinnelseslandet og individuelle kjennetegn som kjønn, alder, botid i oppholdslandet og familiesituasjon.

Utfordringer i informasjonsarbeidet om retur

Her viser gjennomgangen at personene som skal utføre informasjonsarbeidet, ofte ikke har god nok kunnskap om retur. Dette kan blant annet henge sammen med at informasjonen om retur er vanskelig å forstå, også for dem som skal formidle den. Videre pekes det på at det er nødvendig å informere på riktige og gjentatte tidspunkter. Gjennomgangen viser også at det er viktig at de utreisepliktige har tillit til de som gir informasjonen, og at informasjonen fremstår som troverdig. Samtidig er det et tydelig funn at det er store utfordringer med å nå personene som bor utenfor mottak med informasjon.

”Bærekraftig retur”

Studiene som er gjennomgått, peker på at en gjennomført assistert retur ikke nødvendigvis betyr en vellykket reintegrering. Det er videre lite som tyder på at støtteordninger ved retur forhindrer sekundærmigrasjon.

Oppdragstaker: Fafo

Oppdragsgiver: UDI

Fant du det du lette etter?