Assessing future migration among Ukrainian refugees in Poland and Norway (2022)


I denne rapporten har Fafo undersøkt hvilke planer ukrainere i Polen og Norge har for framtiden. Den diskuterer hvilke faktorer som påvirker deres ønsker og beslutninger om å bli, reise videre eller returnere til Ukraina.

Last ned hele rapporten (engelsk med norsk sammendrag)

Assessing future migration among Ukrainian refugees in Poland and Norway (pdf, 689 kB)

Rapporten tar for seg følgende fire forskningsspørsmål:

  • Hva har formet migrasjonsstrømmene fra Ukraina sommeren og høsten 2022, og hvorfor dro ikke disse flyktningene fra Ukraina tidligere?
  • Vil de store gruppene av ukrainske flyktninger i Polen reise videre til andre land i Europa?
  • Hvorfor reiser noen flyktninger tilbake til Ukraina nå?
  • Har de ukrainske flyktningene tenkt å vende tilbake til Ukraina når krigen er over?

Analysen er basert på kvalitative intervjuer med flyktninger, beslutningstakere og frivillige organisasjoner i Polen og Norge, utført sommeren og høsten 2022.Dataene er analysert i lys av den bredere litteraturen om migrasjonsambisjoner blant flyktninger.

En beslutning om å flykte, returnere eller bli boende er sjeldent enkel, og i denne rapporten har vi forsøkt å beskrive ambivalensen som mange flyktninger uttrykker når de snakker om fremtiden. Mange presenterer både sterke argumenter for at de ønsker å reise tilbake til Ukraina, og sterke argumenter for at de ønsker å gå videre og starte et nytt liv i utlandet. Innenfor det samme intervjuet kan en flyktning snakke om hjemlandet sitt og alle tingene hun savnet og ikke var villig til å gi opp, og i andre deler av det samme intervjuet snakke om hvorfor hun tror hun ikke skal reise tilbake – ofte knyttet til mangel på jobber og begrensede økonomiske muligheter. I denne rapporten tar vi ikke sikte på å klassifisere flyktninger etter migrasjons- eller returintensjoner, men peker på de faktorene som får flyktninger til å uttrykke et ønske om å returnere, og de faktorene de legger vekt på når de uttrykker et ønske om å bli.

Fant du det du lette etter?