Søke om beskyttelse (asyl) når du har en annen oppholdstillatelse i Norge


Personer som har permanent oppholdstillatelse eller midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse vil ikke få beskyttelse (asyl) i Norge.

Siden du har oppholdstillatelse, kan du fortsette å bo i Norge selv om du får avslag på søknaden om beskyttelse.

Det er viktig at du søker fornyelse av oppholdstillatelsen din

Hvis din nåværende oppholdstillatelse utløper snart, er det viktig at du søker fornyelse av tillatelsen. Hvis oppholdstillatelsen din utløper uten at du har søkt fornyelse av tillatelsen, og UDI senere avslår søknaden din om beskyttelse, kan det føre til at du ikke lenger har tillatelse til å bli i Norge og må returnere til hjemlandet. For å få tilbake oppholdstillatelsen må du søke på nytt, og vilkårene for ny førstegangs oppholdstillatelse må være oppfylt. Selv om du får en ny oppholdstillatelse vil det ta lenger tid før du kan få permanent opphold i Norge. 

Hva skjer hvis du mister tillatelsen din i Norge?

Hvis du mister tillatelsen din i Norge, skal UDI vurdere beskyttelsesbehovet ditt ut fra situasjonen i hjemlandet ditt. Det kan være aktuelt hvis:

  • UDI tilbakekaller tillatelsen din eller du blir utvist.
  • Noe har skjedd i din livssituasjon som gjør at du kan miste tillatelsen din. Du må i så fall dokumentere endringen. For eksempel hvis det er et vilkår i tillatelsen din at du skal bo sammen med barnet ditt og du ikke lenger gjør dette, må du skaffe dokumentasjon på at barnet bor et annet sted.

Opplever du vold, tvang eller press?

Det er flere som kan hjelpe deg.

  • Ved akutte og livstruende situasjoner, ring politiet på 112 eller ambulanse på 113. Om du ikke er i en nødsituasjon, men trenger kontakt med politiet, ring 02800.
  • Hvis du trenger å snakke med noen, kan du ringe VO-linjen på 116 006. VO-linjen er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Se volinjen.no (eksternt nettsted) for informasjon på flere språk.
  • Hvis du er under 18 år, kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Dette er en gratis tjeneste for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Se 116111.no (eksternt nettsted) for informasjon på flere språk.

Fant du det du lette etter?