Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse (utlendingsforskriften § 9-7 første ledd bokstav c) Sjekkliste for familieinnvandring for fosterbarn under 18 år


help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.